www.apost-rn.dp.gov.ua
ГОЛОВНА СТОРІНКА МАПА САЙТУ ДОПОМОГА Середа, 26 червня 2019 року
Що нового на сайті ?

Архів публікацій
Апостоловський район >> КАТАЛОГ ПОСЛУГ
Адміністративні послуги, що надаються Апостолівською районною державною адміністрацією.
Версія для друку Написати листа

Перелік
державних та адміністративних послуг, що надаються
Апостолівською районною державною адміністрацією

№№
Наймену-
вання органу, у сфері якого надається послуга
Назва державної та адміністративної послугиСуб’єкт надання послугиНормативно-правовий акт, що визначає надання послугиРезультат надання послуги (ліцензія, дозвіл, довідка, інформація тощо)Плата за надання (безоплат-ність) державної та адміністра-тивної послугиРозмір плати (у разі надання послуги на платній основі)Нормативно-правовий акт, що визначає розмір плати або безоплат
ність послуги)
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Апостолівська районна державна адміністраціяЗдійснює реєстрацію юридичних осібДержавний реєстраторЗакон України від 15.03.2003 № 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (п.1 ст.10)СвідоцтвоПлатнаДесять неоподаткову-ваних міні-мумів доходів громадян – 170,0 грн.Закон України від 15.03.2003
№ 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
(п.1 ст.10)
2.
Апостолівська районна державна адміністраціяЗдійснює реєстрацію фізичної особи-підприємцяДержавний реєстраторЗакон України від 15.03.2003 № 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (п.1 ст.10)СвідоцтвоПлатнаДва неоподаткову-ваних мініму-мів доходів громадян – 34,0 грн.Закон України від 15.03.2003
№ 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
(п.1 ст.10)
3.
Апостолівська районна державна адміністраціяЗдійснює реєстрацію змін до установчих документів – юридичних осібДержавний реєстраторЗакон України від 15.03.2003 № 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (п.2 ст.10)Свідоцтво,
Статут
Платна30% від суми реєстраційного збору за проведення державної реєєстрації юридичної особи –
51,0 грн.
Закон України від 15.03.2003 № 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (п.2 ст.10)
4.
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здійснює реєстрацію змін до відомостей про фізичну особу-підприємцяДержавний реєстраторЗакон України від 15.03.2003 № 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (п.2 ст.10)
Свідоцтво
Платна
30% від суми реєстраційного збору за проведення державної реєєстрації фізичної особи – 10,20 грн.Закон України від 15.03.2003 № 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (п.2 ст.10)
5.
Апостолівська районна державна адміністраціяЗдійснює заміну свідоцтва про державну реєстрацію у зв'язку із втратою або пошкоджен-нямДержавний реєстраторЗакон України від 15.03.2003 № 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (п.3 ст.10)
Свідоцтво
Платна
Один неоподакову-ваний мінімум доходів громадян –
17,0 грн.
Закон України від 15.03.2003 № 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
(п.3 ст.10)
6.
Апостолівська районна державна адміністраціяЗдійснює
резервування найменування юридичної особи
Державний реєстраторЗакон України від 15.03.2003 № 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (п.15 ст.23)
Довідка
ПлатнаДва неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 34,0 грн. Закон України від 15.03.2003 № 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (п.15 ст.23)
7.
Апостолівська районна державна адміністраціяЗдійснює публікацію повідомлення в спеціалі-зованому друкованому засобі інформації для юридичних осібДержавний реєстраторЗакон України від 15.03.2003 № 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (п.19 ст.22)ПублікаціяПлатнаТри неоподаткову-ваних мінімума доходів громадян – 51,0 грн. Закон України від 15.03.2003
№ 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (п.19 ст.22)
8.
Апостолівська районна державна адміністраціяЗдійснює публікацію повідомлення в спеціалізова-ному друко-ваному засобі інформації для фізичних осібДержавний реєстраторЗакон України від 15.03.2003 № 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (п.13 ст.22)ПублікаціяПлатнаОдин неоподаткова-ний мінімум доходів громадян – 17,0 грн. Закон України від 15.03.2003
№ 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (п.13 ст.22)
9.
  Апостолівська районна державна адміністрація
Видає витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб


Видає витяг з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб за запитом органів державної влади
Державний реєстратор

Закон України від 15.03.2003 № 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-ідприємців"
( п. 2,3 ст.20)
ВитягВитяг
ПлатнаБезоплатна
Три неоподаткову-ваних мінімума доходів громадян – 51,0 грн., за кожен аркуш інформації на фірмову бланку справляється плата в розмірі 20% від одного неоподаткову-ваного мінімума доходів громадян – 3,40 грн.


-
-
Наказ Державного Комітету з питань регуляторної політики та підприємниц-тва від 20.10.2005 № 99


-
10
Апостолівська районна державна адміністраціяВидає довідки з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб


Видає довідки з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб
за запитом органів державної влади
Державний реєстраторЗакон України від 15.03.2003 № 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (п.2,3 ст.20)Довідка

Довідка
Платна

Безоплатна
Один неоподатко-вуваний мінімум доходів громадян – 17,0 грн.-
-
Наказ Державного Комітету з питань регуляторної політики та підприємниц-тва від 20.10.2005 № 99
-
11
Апостолівська районна державна адміністраціяВидає виписки з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осібДержавний реєстраторЗакон України від 15.03.2003 № 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" (п.10 ст.21) ВипискаПлатнаОдин неоподаткова-ний мінімум доходів громадян – 17,0 грн. Закон України від 15.03.2003 № 755 "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
(п.10 ст.21)
12
  Апостолівська районна державна адміністрація
Видає
довідки на запити фізичних та юридичних осіб
Архівний відділ Основні правили роботи державних архівів України схвалено колегією Держкомархівів України протокол від 03.02.2004
№ 2 ( п.1ст.3 розділу.9 ), Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України відвід 30.11.2004 №1608)
ДовідкаПлатна46,83 грн.Розпоряджен-ня голови рай-держадміністрації від 16.12.2008 "Про затвердження цін на платні послуги, які надаються архівним відділом Апостолівсь-кої райдержадмі-ністрації на договірних засадах", зареєстроване в Апостолівсь-кому районному управлінні юстиції.
13
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здійснює надання документів для копіюванняАрхівний відділОсновні правили роботи державних архівів України схвалено колегією Держкомархівів України протокол від 03.02.2004
№ 2 (п.8 ст.1 розділ 9), Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1608)
Копія документуПлатна3,12 грн. –
1 справа
- // -
14
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здійснює виготовлення копій документів з паперовими носіямиАрхівний відділОсновні правили роботи державних архівів України схвалено колегією Держкомархівів України протокол від 03.02.2004
№ 2 (п.10 ст.1 розділ 9), Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів УКраїни від 30.11.2004 №1608)
Копія документуПлатна1,21грн. –
1 сторінка
- // -
15
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здійснює звіряння текстів копій документів після друкуванняАрхівний відділОсновні правили роботи державних архівів України схвалено колегією Держкомархівів України протокол від 03.02.2004
№ 2 (п.2 ст.4 розділ 7), Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1608)
Копія документуПлатна18,73 грн. – 1 друкований аркуш
- // -
16
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здійснює підготовку історичних довідок на архівні фонд та передмов до описів справАрхівний відділОсновні правили роботи державних архівів України схвалено колегією Держкомархівів України протокол від 03.02.2004
№ 2 (п.5 ст.3 розділ 4), Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1608)
Історична довідкаПлатна
93,65 грн.
- // -
17
  Апостолівська районна державна адміністрація
Визначає фондову належність документівАрхівний відділОсновні правили роботи державних архівів України схвалено колегією Держкомархівів України протокол від 03.02.2004
№ 2 ( п.2 ст.4 розділ 3), Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1608)
Довідка
Платна
0,94 грн. за одну справу
- // -
18
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здійснює систематиза-цію докумен-тів для прове-дення експер-тизи їх цінностейАрхівний відділОсновні правили роботи державних архівів України схвалено колегією Держкомархівів України протокол від 03.02.2004
№ 2 (п.2 ст.3 розділ 5), Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1608)
Наряд на виконані роботи
Платна
0,07 грн. за 1 справу
- // -
19
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здійснює проведення експертизи цінності документівАрхівний відділОсновні правили роботи державних архівів України схвалено колегією Держкомархівів України протокол від 03.02.2004
№ 2 (п.2 ст.3 розділ 5), Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1608)
Наряд на виконані роботи
Платна
1,87 за 1 справу
- // -
20
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здійснює систематиза-цію справ в архівних фондахАрхівний відділОсновні правили роботи державних архівів України схвалено колегією Держкомархівів України протокол від 03.02.2004
№ 2 (п.2 ст.3 розділ 5), Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1608)
Наряд на виконані роботи
Платна
46,83 грн.
- // -
21
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здійснює науково – технічне опрацювання документівАрхівний відділОсновні правили роботи державних архівів України схвалено колегією Держкомархівів України протокол від 03.02.2004
№ 2 (п.2 ст.3 розділ 5), Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1608)
Наряд на виконані роботи
Платна
0,06 грн. за 1 аркуш
- // -
22
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здійснює картонування справАрхівний відділОсновні правили роботи державних архівів України схвалено колегією Держкомархівів України протокол від 03.02.2004
№ 2 (п.3 ст.2 розділ 7), Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1608)
Справа
Платна
0,16 грн. за 1 справу
- // -
23
  Апостолівська районна державна адміністрація
Складає описи справ та довідкового апарату до описів, номенклатур справ, актів про вилучення та знищення документів і справ, що не підлягають зберіганню, актівпро нестачу документівАрхівний відділОсновні правили роботи державних архівів України схвалено колегією Держкомархівів України протокол від 03.02.2004
№ 2 (п.1 ст.3 розділ 5), Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 ( у редакції постанови КМУ від 30.11.2004 №1608)
Опис
Платна
0,78 грн. за 1 заголовок
- // -
24
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здіснює погодження номенклатур справ постійного зберігання та особового складу, актів про вилучення для знищення документів, що не підлягають зберіганню.Архівний відділОсновні правили роботи державних архівів України схвалено колегією Держкомархівів України протокол від 03.02.2004
№ 2 (п.1 ст.3 розділ 5), Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 ( у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 30.11.2004 №1608)
Погоджен-
ня
Платна
0,26 грн. за 1 статтю
- // -
25
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здійснює дострокове приймання документів на постійне зберігання Архівний відділОсновні правили роботи державних архівів України схвалено колегією Держкомархівів України протокол від 03.02.2004
№ 2 (п.3 ст.3 розділ 4), Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 ( у редакції постанови КМУ від 30.11.2004 №1608)
Акт прийому передачі, договірПлатна
4,65 грн. за 1 справу
- // -
26
Апостолівська районна державна адміністраціяВидає
довідки соціально – правового характеру
Архівний відділОсновні правили роботи державних архівів України схвалено колегією Держкомархівів України протокол від 03.02.2004
№ 2 (п.1 ст.3 розділ 9), Постанова Кабінету Міністрів України від 07.05.1998 № 639 ( у редакції постанови КМУ від 30.11.2004 №1608)
ДовідкаБезоплатна
-
- // -
27
Апостолівська районна державна адміністраціяВеде реєстр документів дозвільного характеру,
організовує видачу сіб' єк-там господа-рювання документів
дозвільного ха-
рактеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів
Адміністра-тор дозвільного центруЗакон України від 06.09.2005 №2806-IV “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" та наказ Держкомпідприємництва 18.04.2006 N 39 (п.4 ст.5,
п.1 ст.6)
Довідка,
документи дозвільного характеру
( дозвіл, погоджен-ня, висно-вок)
Безоплатна
-
-
28
  Апостолівська районна державна адміністрація
Веде базу даних одержувачів усіх видів соціальної допомогиУправління праці та соціального захисту населенняПостанова Кабінету Міністрів України №790 від 30.05.07 р. «Про затвердження типових положень про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації» (типове положення №1 пт.4 пп.38)
Постанова Кабінету Міністрів України №790 від 30.05.07 р. «Про затвердження типових положень про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації» (типове положення №2 пт.4 пп.31)
ДовідкаБезоплатна
-
-
29
Апостолівська районна державна адміністраціяВеде Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, що мають право на пільгиУправління праці та соціального захисту населенняПостанова Кабінету Міністрів України №790 від 30.05.07 р. «Про затвердження типових положень про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації» (типове положення №1 пт.4 пп.37)
Постанова Кабінету Міністрів України №790 від 30.05.07 р. «Про затвердження типових положень про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації» (типове положення №2 пт.4 пп.4 пп.30)
Постанова Кабінету Міністрів України №117 від 29.01.03 р. «Про Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (пт.3)
ДовідкаБезоплатна
-
-
30
Апостолівська районна державна адміністраціяЗдійснює реєстрацію, колективних договорів, змін та доповнень до нихУправління праці та соціального захисту населенняЗакон України від 01.07.1993 № 3356-ХШ " Про колективні договори та угоди " (ст.2,ст.3)Напис
( реєстра-ція, дата, №)
Безоплатна
-
-
31
  Апостолівська районна державна адміністрація
Видає направлення на проходження альтернатив-ної службиУправління праці та соціального захисту населенняЗакон України від 17.11.2005 № 3108-ІУ " Про альтернативну (невійськову) службу"
( ст.4, ст.12)
Направлен-няБезоплатна
-
-
32
Апостолівська районна державна адміністраціяЗдійснює нарахування допомоги по вагітності та пологамУправління праці та соціального захисту населенняЗакон України від 21.11.1992 № 2411-ХІІ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми",
(ст.3)
Повідом-лення
Безоплатна
-
-
33
Апостолівська районна державна адміністраціяЗдійснює нарахування допомоги при народженні дитиниУправління праці та соціального захисту населенняЗакон України від 21.11.1992 № 2411-ХІІ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", (ст.10)Повідом-лення Безоплатна
-
-
34
Апостолівська районна державна адміністраціяЗдійснює нарахування допомоги по догляду за дитиною до 3-х річного вікуУправління праці та соціального захисту населенняЗакон України від 21.11.1992 № 2411-ХІІ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", (ст.17)Повідом-лення
Безоплатна
-
-
35
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здійснює нарахування допомоги на дітей які перебувають під опікою чи піклуваннямУправління праці та соціального захисту населенняЗакон України від 21.11.1992 № 2411-ХІІ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", (ст.25)Повідом-лення
Безоплатна
-
-
36
Апостолівська районна державна адміністраціяЗдійснює нарахування допомоги одиноким матерямУправління праці та соціального захисту населенняЗакон України від 21.11.1992 № 2411-ХІІ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", (ст.33).Повідом-лення Безоплатна
-
-
37
Апостолівська районна державна адміністраціяЗдійснює нарахування допомоги при усиновленні дитиниУправління праці та соціального захисту населенняЗакон України від 21.11.1992 № 2411-ХІІ "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (ст.39). Повідом-лення Безоплатна
-
-
38
Апостолівська районна державна адміністраціяЗдійснює нарахування тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляю-ться від спла-ти аліментівУправління праці та соціального захисту населенняПолстанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №189 "Про затвердження Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати або місце проживання їх невідоме"Повідом-лення про розмір допомоги
Безоплатна
-
-
39
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здійснює нарахування допомоги інвалідам з дитинства та дітям інвалідам Управління праці та соціального захисту населенняЗакон України від 16.11.2000 № 2109- ІІІ "Про державну допомогу інвалідам з дитинства і дітям інвалідам"Повідом-лення
Безоплатна
-
-
40
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здійснює нарахування допомоги дітям сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклуванняУправління праці та соціального захисту населення Постанова Кабінету Міністрів України від 06.02.2006 № 106 "Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування"Повідом-лення
Безоплатна
-
-
41
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здійснює нарахування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послугиУправління праці та соціального захисту населенняПостанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 "Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги"Повідом-лення
Безоплатна
-
-
42
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здійснює нарахування допомоги особам, які не мають право на пенсію та інвалідамУправління праці та соціального захисту населенняЗакон України від 18.05.2004 № 1727-ІУ " Про державну соціальну допомогу особам, які не мають право на пенсію та інвалідам "Повідом-лення
Безоплатна
-
-
43
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здійснює нарахування допомоги непрацюючим працездатним особам, які одержують щомісячно компенсацію по догляду за інвалідами І-групи або пристарілими, які досягли 80 річного вікуУправління праці та соціального захисту населення Постанова Кабінету Містрів України від 26.07.1996 № 832 "Про підвищення розміру державної допомоги окремим категоріям громадян"Повідом-лення
Безоплатна
-
-
44
Апостолівська районна державна адміністраціяЗдійснює нарахування субсидії фізичним особам на відшкодуван-ня житлово-комунальних послугУправління праці та соціального захисту населення "Положення про Порядок признчення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (в редакціїї постанови Кабінету Міністрів України від 22.09.1997 №1050)
зі змінами та доповненнями та "Методики обчислення сукупного доходу сім'ї для всіх видів соціальної допомоги" затвердженої Наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 15.11.2001 № 486
Повідом-лення Безоплатна
-
-
45
Апостолівська районна державна адміністраціяЗдійснює нарахування субсидії фізичним особам на відшкодуван-ня витрат для придбання твердого палива та скрапленого газуУправління праці та соціального захисту населення "Положення про Порядок признчення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива" затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848 (в редакціїї постанови КМУ від 22.09.1997 №1050)
зі змінами та доповненнями .
Повідом-лення Безоплатна
-
-
46
Апостолівська районна державна адміністраціяВидає посвідчення інвалідам Великої Вітчизняної Війни, вкладники до посвідчень,
членам сімей загиблих, учасникам війни, ветеранам праці та жертвам нацистських переслідувань
Управління праці та соціального захисту населенняЗакон України від 22.10.1993 №3551 –ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
(ст.7,10,9)
Закон України від 16.12.1993 № 3722-ХІІ " Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку " (ст.6)
Закон України від 16.12.2004 № 2256-ІУ " Жертви нацистських переслідувань" (ст.6)
Посвідчен-няБезоплатна
-
-
47
  Апостолівська районна державна адміністрація
Видає талони на проїзд інвалідам Великої Вітчизняної Війни, членам сімей загиблих, учасникам війни, жертвам нацистських переслідуваньУправління праці та соціального захисту населенняЗакон України від 22.10.1993 №3551 –ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту"
(ст. 6,13,14,15)
ТалониБезоплатна
-
-
48
  Апостолівська районна державна адміністрація
Видає інвалідам технічні та інші засоби реабілітаціїУправління праці та соціального захисту населенняПостанова Кабінету Міністрів України від 12.11.2008 № 1015 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 9 травня 2006 року № 1404 та від 29 листопада 2006 року № 1652 "Про затвердження Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення переліку таких засобів""Засоби реабілітаціїБезоплатна
-
-
49
  Апостолівська районна державна адміністрація
Видає інвалідам та ветеранам
Великої Вітчизняної Війни санаторно-курортні путівк и
Управління праці та соціального захисту населенняПостанова Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 №187 "Про затвердження Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян органами праці та соціального захисту населення"Санаторно-курорні путівкиБезоплатна
-
-
50
  Апостолівська районна державна адміністрація
Реєструє інвалідів, які мають право на одержання автомобіляУправління праці та соціального захисту населенняПостанова Кабінету Міністрів України №999 від 19.07.06 р. «Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями» (пт.35 аб.1 порядку)ОписБезоплатна
-
-
51
  Апостолівська районна державна адміністрація
Видає громадянам, які постраждали вналідок аварії на Чорнодильсь-кій атомній електостанції, санаторно-куротні путівки Управління праці та соціального захисту населенняЗакон України від 28.02.1991 №796 – ХІІ "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" (розділ4 ст.20)Санаторно-курортні путівкиБезоплатна
-
-
52
  Апостолівська районна державна адміністрація
Видає довідки про заробітну плату, у разі втрати документів Управління праці та соціального захисту населенняПостанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2006 № 919 "Про затвердження Порядку визначення заробітної плати (доходу) для обчислення пенсій у разі втрати документів про її нарахування та виплати"ДовідкаБезоплатна
-
-
53
  Апостолівська районна державна адміністрація
Видає направлення інвалідові та дитині-інвалідові на навчальні заклади системи соціального захисту населенняУправління праці та соціального захисту населенняПостанова Кабінету Міністрів України №790 від 30.05.07 р. «Про затвердження типових положень про Головне управління праці та соціального захисту населення обласної, Київської міської, управління праці та соціального захисту населення Севастопольської міської і про управління праці та соціального захисту населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації» (типове положення №1 пт.4 пп.16)Направлен-няБезоплатна
-
-
54
  Апостолівська районна державна адміністрація
Видає висновки щодо надання або вилучення (викупу) земельних ділянокВідділ житлово-комунального господар-
ства, регіонального розвитку, містобуду-вання та архітектури, розвитку інфраструк-тури
Земельний Кодекс України ст.17ВисновокБезоплатна
-
-
55
  Апостолівська районна державна адміністрація
Веде державний реєстр виборцівВідділ ведення Державного реєстру виборцівЗакон України №698-V від 22.02.07 р. «Про Державний реєстр виборців» (ст.14 пт.7 аб.1)ДовідкаБезоплатна
-
-
56
  Апостолівська районна державна адміністрація
Реєструє осіб, які отримали право голосу, або осіб, що мають право голосу, не включених до реєстру виборцівВідділ ведення Державного реєстру виборцівЗакон України №698-V від 22.02.07 р. «Про Державний реєстр виборців» (ст.19 пт.1 аб.1)ДовідкаБезоплатна
-
-
57
  Апостолівська районна державна адміністрація
Видає путівки на оздоровлен
ня : дітям-сиротам та позбавлених батьківського піклування та дітям, прирівняних до них (при наявності);
одарованим дітям до оздо-ровчих таборів, підвідомчих Міністерству освіти.
Відділ освітиНаказ Міністерства освіти науки України від 17.11.2003 №763 "Про затвердження норм матеріального та нормативів фінансового забезпечення дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування"ПутівкиБезоплатна
-
-
58
Апостолівська районна державна адміністраціяВидає дозвіл на отримання освіти екстерномВідділ освітиЗакон України від 13.05.1999 № 651-ХІУ ст.13 "Про загальну середню освіту"ДозвілБезоплатна
-
-
59
Апостолівська районна державна адміністраціяВеде банк даних про родини потенційних усиновителів, опікунів піклувальни-ків, прийом-них батьків, батьків- вихователівСлужба у справах дітейЗакон України №2342-IV від 13.01.05 р. «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (ст.14 аб.2)ІнформаціяБезоплатна
-
-
60
Апостолівська районна державна адміністраціяВеде облік безпритульних дітейСлужба у справах дітейЗакон України №2623-IV від 02.06.05 р. «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» (ст.7 аб.3)ІнформаціяБезоплатна
-
-
61
  Апостолівська районна державна адміністрація
Веде облік громадян України, що проживають на території України, які бажають усиновити дитинуСлужба у справах дітейПостанова Кабінету Міністрів України №1377 від 28.08.03 р. «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення» (пт.9 аб.1 порядку)
Кодекс України №2947-III від 10.01.02 р. «Сімейний кодекс України» (ст.215 пт.1)
ІнформаціяБезоплатна
-
-
62
  Апостолівська районна державна адміністрація
Веде первинний облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклуванняСлужба у справах дітейЗакон України №2342-IV від 13.01.05 р. «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (ст.30 аб.2)
Постанова Кабінету Міністрів України №1377 від 28.08.03 р. «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення» (пт.2 аб.1 порядку)
Постанова Кабінету Міністрів України №1377 від 28.08.03 р. «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення» (пт.5 аб.2 порядку)
ІнформаціяБезоплатна
-
-
63
  Апостолівська районна державна адміністрація
Видає висновок про доцільність створення прийомної родиниСлужба у справах дітейПостанова Кабінету Міністрів України №565 від 26.04.02 р. «Про затвердження Положення про прийомну сім'ю» (пт.5 аб.1 положення)ВисновокБезоплатна
-
-
64
  Апостолівська районна державна адміністрація
Видає направлення у дитячу установу для знайомства та установлення контакту з дитиною - сиротою або дитиною, позбавленою батьківського піклуванняСлужба у справах дітейПостанова Кабінету Міністрів України №1377 від 28.08.03 р. «Про затвердження Порядку ведення обліку дітей, які можуть бути усиновлені, осіб, які бажають усиновити дитину, та здійснення нагляду за дотриманням прав дітей після усиновлення» (пт.14 аб.1 порядку)Направлен-няБезоплатна
-
-
65
  Апостолівська районна державна адміністрація
Здійснює призначення опіки над дітьми-сиротами та дітьми без піклуванняСлужба у справах дітейПостанова Кабінету Міністрів України №569 від 23.04.03 р. «Про затвердження Порядку повернення до України позбавлених батьківського піклування дітей, які є громадянами України» (пт.6 аб.2 порядку)
Закон України №2402-III від 26.04.01 р. «Про охорону дитинства» (ст.5 аб.6)
Розпоряд-ження голови райдержад-міністрації про призначен-ня опікиБезоплатна
-
-
66
  Апостолівська районна державна адміністрація
Сприяє у влаштуванні дітей, що залишилися без піклування, на всиновлення, під опіку або піклуванняСлужба у справах дітейЗакон України №2342-IV від 13.01.05 р. «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (ст.6 аб.1)Розпоряд-женняБезоплатна
-
-
67
  Апостолівська районна державна адміністрація
Сприяє у влаштуванні дітей, що залишилися без піклування, у заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклуванняСлужба у справах дітейЗакон України №2342-IV від 13.01.05 р. «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (ст.6 аб.2)Розпоряд-женняБезоплатна
-
-

Начальник управління економіки райдержадміністрації Овчарова С.В.
Версія для друку Написати листа

Про цей сайт | Запитання | Адміністратор